“Neįgaliųjų teniso plėtra” laimėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšas iš Sporto rėmimo fondo

sporto rėmimo fondas

2019 m. Lietuvos Neįgaliųjų Teniso Klubas pateikė sporto projekto “Neįgaliųjų teniso plėtra” paraišką Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Sporto rėmimo fondo finansavimui gauti.

Klubas laimėjo konkursą ir nuo 2019 m. liepos mėn. 01 d. vykdo sporto projekto veiklas. Projekto tikslas – plėtoti klubo veiklą, suteikti neįgaliems žmonėms (vaikams ir suaugusiems) galimybę įsitraukti bei aktyviai dalyvauti fizinio aktyvumo veikloje ir tokiu būdu sėkmingai integruotis į plačiąją visuomenę per sportinę veiklą. Projekto trukmė – 2019 07 01 – 2021 06 30


Projektas “Judėjimo negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimas organizuojant lauko teniso treniruotes”

Lietuvos neįgaliųjų teniso klubas 2023 m. gegužės mėnesį pradėjo vykdyti sporto projektą “Judėjimo negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimas organizuojant lauko teniso treniruotes” (projekto laikotarpis: 2023 05 01 – 2023 09 30). 

 

Pagrindiniai projekto tikslai yra:

  • Fizinę negalią turinčių asmenų aktyvios fizinės veiklos skatinimas organizuojant lauko teniso treniruotes bei Lietuvos neįgaliųjų teniso klubo veiklos plėtra Vilniuje. Siekiama negalią turintiems ir šios sporto šakos dar neišbandžiusiems asmenims sudaryti palankias sąlygas užsiimti aktyvia fizine veikla, susipažinti su lauko teniso žaidimo ypatybėmis, o klubą lankantiems asmenims toliau gerinti savo žaidimo įgūdžius bei fizinę ir emocinę sveikatą.
  • Fizinę negalią turinčių asmenų aktyvios fizinės veiklos skatinimas bei emocinės sveikatos gerinimas pasitelkiant psichoterapiją. Lietuvos neįgaliųjų teniso klubas nori ir siekia, kad klubą lankantys asmenys turėtų galimybę ne tik treniruotis ir žaisti tenisą, tokiu būdu gerindami savo fizinę būklę, bet ir stiprintų savo emocinę sveikatą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatytos psichologo konsul
    tacijos padės klubą lankantiems asmenims, ypač tiems, kurie siekia rezultatų, atrasti savo stipriąsias puses, susidoroti su savo emociniais sunkumais ruošiantis varžyboms, o naujai į veiklas įsitraukiantiems asmenims – palengvinti jų adaptaciją naujoje aplinkoje ir prisitaikant prie naujų veiklų bei iššūkių.

 

Projektas “Judėjimo negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimas organizuojant lauko teniso treniruotes” dalinai finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.